Privacyverklaring

MarijnFilmt vindt het belangrijk dat uw privacy wordt gerespecteerd en gaat daarom zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij informeer ik u hoe uw gegevens worden verzameld en worden verwerkt.

 

Contactgegevens:

MarijnFilmt

Ingeschreven KVK: 72720557

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

MarijnFilmt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die worden verwerkt:

 

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adresgegevens      (zowel privé als van de organisatie)

Telefoonnummer    (zowel privé als van de organisatie)

E-mailadres            (zowel privé als van de organisatie)

Factuuradres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Video opnames van situaties waarbij uzelf aanwezig bent geweest en waarop u zelf voorkomt.
Opnames van de afdeling waar u werkzaam bent.
Opnames van medewerkers die daarvoor toestemming hebben gegeven.
Opnames van kinderen/cliënten waarvoor zijzelf schriftelijk toestemming hebben verleend.
Opnames van kinderen/cliënten waarvoor schriftelijk toestemming is verleend door hun wettelijk vertegenwoordiger.

Het verwerken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens is MarijnFilmt niet in staat om een passend aanbod te leveren.
Als u ervan overtuigd bent dat er gegevens zijn verzameld zonder toestemming neemt u dan contact op met MarijnFilmt

 

Waarom worden deze gegevens opgevraagd?

De persoonsgegevens:
Voor het afhandelen van betalingen.

Voor het kunnen sturen van e-mails en/of informatie.

Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren of wijzigingen in afspraken door te kunnen geven.

De bijzondere gegevens:
Deze worden verzameld met uw eigen toestemming of met die van uw wettelijk vertegenwoordiger met de bedoeling u verder te helpen in uw werk- of privéleven.
U bepaalt mede welke situaties u vastgelegd wilt hebben.
De beeldopnames worden tijdens de overeenkomst opgeborgen in een afgesloten, afsluitbare ruimte.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).
Uw gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening.


Uw bijzondere gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw schriftelijke toestemming.

Opnames voor lezingen/workshops/voorlichting worden alleen gebruikt met uw nadrukkelijke medeweten en schriftelijke toestemming

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden.

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website MarijnFilmt naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy, maar wel algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Concreet:

Persoonsgegevens: zolang er afspraken lopen tussen u en MarijnFilmt en er in alle redelijkheid vanuit kan worden gegaan dat u in de toekomst op de hoogte wilt blijven van zaken die zij organiseert. Met een maximale bewaartermijn van 5 jaar.

De bijzondere gegevens: zolang we contact hebben over uw werk-of privésituatie en er in alle redelijkheid vanuit kan worden gegaan dat u in de toekomst opnieuw een afspraak wilt maken. U kunt ook met MarijnFilmt afspreken dat de gegevens direct worden vernietigd. De bewaartermijn voor bijzondere gegevens is 2 jaar vanaf de laatste afspraak.

Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer is MarijnFilmt wettelijk verplicht haar schriftelijk administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eerder verstrekte toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens door MarijnFilmt.

Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd:

MarijnFilmt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. Haar computer is passend beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL.

De bijzondere gegevens zijn opgeslagen in afgesloten ruimtes, worden alleen via face-to-face contact overhandigd of via beveiligde digitale kanalen doorgegeven.

Mocht u desondanks het idee hebben dat ze niet goed beveiligd zijn neemt u dan contact op met MarijnFilmt.

Privacyverklaring

Privacy-
verklaring

MarijnFilmt vindt het belangrijk dat uw privacy wordt gerespecteerd en gaat daarom zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij informeer ik u hoe uw gegevens worden verzameld en worden verwerkt.

 

Contactgegevens:

MarijnFilmt

Ingeschreven KVK: 72720557

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

MarijnFilmt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die worden verwerkt:

 

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adresgegevens      (zowel privé als van de organisatie)

Telefoonnummer    (zowel privé als van de organisatie)

E-mailadres            (zowel privé als van de organisatie)

Factuuradres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Video opnames van situaties waarbij uzelf aanwezig bent geweest en waarop u zelf voorkomt.
Opnames van de afdeling waar u werkzaam bent.
Opnames van medewerkers die daarvoor toestemming hebben gegeven.
Opnames van kinderen/cliënten waarvoor zijzelf schriftelijk toestemming hebben verleend.
Opnames van kinderen/cliënten waarvoor schriftelijk toestemming is verleend door hun wettelijk vertegenwoordiger.

Het verwerken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens is MarijnFilmt niet in staat om een passend aanbod te leveren.
Als u ervan overtuigd bent dat er gegevens zijn verzameld zonder toestemming neemt u dan contact op met MarijnFilmt

 

Waarom worden deze gegevens opgevraagd?

De persoonsgegevens:
Voor het afhandelen van betalingen.

Voor het kunnen sturen van e-mails en/of informatie.

Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren of wijzigingen in afspraken door te kunnen geven.

De bijzondere gegevens:
Deze worden verzameld met uw eigen toestemming of met die van uw wettelijk vertegenwoordiger met de bedoeling u verder te helpen in uw werk- of privéleven.
U bepaalt mede welke situaties u vastgelegd wilt hebben.
De beeldopnames worden tijdens de overeenkomst opgeborgen in een afgesloten, afsluitbare ruimte.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).
Uw gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening.


Uw bijzondere gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw schriftelijke toestemming.

Opnames voor lezingen/workshops/voorlichting worden alleen gebruikt met uw nadrukkelijke medeweten en schriftelijke toestemming

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden.

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website MarijnFilmt naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy, maar wel algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Concreet:

Persoonsgegevens: zolang er afspraken lopen tussen u en MarijnFilmt en er in alle redelijkheid vanuit kan worden gegaan dat u in de toekomst op de hoogte wilt blijven van zaken die zij organiseert. Met een maximale bewaartermijn van 5 jaar.

De bijzondere gegevens: zolang we contact hebben over uw werk-of privésituatie en er in alle redelijkheid vanuit kan worden gegaan dat u in de toekomst opnieuw een afspraak wilt maken. U kunt ook met MarijnFilmt afspreken dat de gegevens direct worden vernietigd. De bewaartermijn voor bijzondere gegevens is 2 jaar vanaf de laatste afspraak.

Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer is MarijnFilmt wettelijk verplicht haar schriftelijk administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eerder verstrekte toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens door MarijnFilmt.

Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd:

MarijnFilmt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. Haar computer is passend beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL.

De bijzondere gegevens zijn opgeslagen in afgesloten ruimtes, worden alleen via face-to-face contact overhandigd of via beveiligde digitale kanalen doorgegeven.

Mocht u desondanks het idee hebben dat ze niet goed beveiligd zijn neemt u dan contact op met MarijnFilmt.